Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Ole Eli O. K. Christiansen IVS Juridisk Konsulentfirma
Telefon:
E-mail:
Cvr. Nr.:

§ 1. Bekræftelse:
Når Du indgår en aftale med Ole Eli O. K. Christiansen IVS vil der blive sendt en ordrebekræftelse pr. mail til dig fra

§ 2. Aftaler:
En aftale kan både indgås med Ole Eli O. K. Christiansen IVS som en abonnement hvor der betales en fast ydelse pr. måned ligesom aftalen kan indgås som timebetaling.

§ 3. Abonnement:
Ved indgåelse af et abonnement bliver det indgået skriftligt med en aftale om et fast månedlig afdrag som automatisk trækkes fra klientens kreditkort.

§ 4. Statsgebyr:
Statsgebyr såsom retsafgifter m.v. kan ikke indgås som et abonnement.

§ 5. Betaling:
Hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS kan man betale Kontant, Bankoverførsel, EAN Faktura, Faktura, Mobilepay, Visa/Dankort, Visa, Visa Elektron, Mastercard, Dines Club, American Express, JBC, samt Mastro.

Kontant, Kr. 5,00,- +1%
Bankoverførsel, Kr. 5,00,- +1%
EAN Faktura, Kr. 98,00,- +15%
Faktura, Kr. 98,00,- + 15%
Mobilepay, Kr. 1,00,- +1%
Visa/Dankort, Kr. 15,00,- +3,20%
Visa, Kr. 15,00,- +3,20%
Visa Elektron, Kr. 15,00,- +3,20%
Mastercard, Kr. 15,00,- +3,20%
Dines Club, Kr. 15,00,- +3,20%
American Express, Kr. 15,00,- +3,20%
JBC, Kr. 15,00,- +3,20%
Mastro, Kr. 15,00,- +3,20%

Beløbet hæves / skal sendes med det samme. ved timebetaling og pr. måned ved abonnement.

§ 6. Depositum:
Vi tager altid et depositum som variere lige fra kr. 5000,- til kr. 100.000 og som udregnes efter sagens art, størrelse og omstændigheder m.v. uanset om der indgås aftale om timebetaling eller abonnement.

Et Depositum skal altid indbetales på vores konto inden vi påbegynder arbejdet i sagen.

§ 8. Levering:
Levering af materialet finder sted ud fra de nærmere aftalte tidspunkter og kan finde sted på Brev, mail, personligt m.v.

§ 9. Fortrydelsesret:
Du kan som forbruger fortryde din aftale med Ole Eli O. K. Christiansen IVS indtil vi er påbegyndt en opgave. Fortrydelsen skal ske skriftligt ved at sende en mail på

Vælger man at fortryde sin aftale med Ole Eli O. K. Christiansen IVS vil man til enhver til blive faktureret for den tid som Ole Eli O. K. Christiansen IVS allerede har brugt på opgaven.

§ 10. Returnering:
Der tilbydes ikke returnering af de leverede ydelser.

§ 11. Tilbagebetaling af beløb:
Hvis du fortryder din aftale med os får du det beløb du har indbetalt til os retur. Undtaget det beløb som vi realt har arbejdet for inden du fortryder aftalen.

Men for at vi kan tilbagebetale dit tilgodehavende skal du sende os en mail på  indeholdende din fortrydelse samt dit reg. og konto nr. samt med oplysninger om hvilken bank forbindelse du har.

§ 12. Reklamationsret:
Der tilbydes ikke reklamationsret hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS

§ 13. Tavshedspligt:
Alle der er ansat hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om din sag uden forudgående skriftlig aftale med dig.

Retter andre henvendelse til os på dine vegne vil vi kræve at få tilsendt en fuldmagt der er underskrevet af dig personligt.

14. Persondatapolitik:
For at du kan indgå en aftale med Ole Eli O. K. Christiansen IVS skal vi bruge dit Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Og dit cpr. Nr.  Ligesom vi skal bruge en kopi af dit kørekort/pas samt dit sygesikringsbevis.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig.

Personoplysningerne registreres hos og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS er Ole Eli O. K. Christiansen.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.)

Som registreret hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til:

§ 15. Fuldmagt:
For at Ole Eli O. K. Christiansen IVS kan hjælpe skal der udfyldes en fuldmagt som findes under siden Fuldmagt. Denne skal sendes til

En fuldmagt er gældende indtil den opsiges skriftligt via. mail
opsigelsesfristen er dog løbende måned +30 dage.

§ 16. Opsigelse af samarbejde:
Et hvert samarbejde kan af begge parter opsiges med løbende måned + 30 dage.

Opsiger man samarbejdet med Ole Eli O. K. Christiansen IVS indenfor 4 måneder koster det et administrationsgebyr på kr. 500,- incl. moms.

En fuldmagt er gældende indtil den opsiges skriftligt via. mail
opsigelsesfristen er dog løbende måned +30 dage

Enhver aftale der opsiges skal opsiges af klienten selv. og kan ikke opsiges af andre. Heller ikke ved fuldmagt.

§ 17. Klageadgang
Hvis du vil klage over den ydelse som du har modtaget hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS skal du sende en mail til  i din klage skal det fremgår hvad du klager over og hvorfor.

Får Du afslag på din klage findes der ikke yderligere klagemuligheder for Ole Eli O. K. Christiansen IVS.