Kontakt

Ole Eli O. K. Christiansen IVS

Hoved nr.: +45 71 99 28 29
Fax:
SMS:
 Skolekobbel 20 E-mail: DK@oeokc.com
 DK-6510 Gram Cvr. nr.:
 Danmark EAN nr.:

Afdelinger i Danmark & Udlandet:

 

 


Telefontid:

Mandag – Torsdag: 9:00 – 15:00
Fredag: 9:00 – 12:00
Lørdag, Søndag & Helligdage: LUKKET
Døgnvagt: Mod gebyr

Bankoplysninger:

Sydbank Reg. nr.: 7030
Kirketorvet 4 Konto nr.: 000 17 89 510
DK-7100 Vejle IBAN: DK7370300001789510
Telefon: +45 74 37 37 37 BIC/SWIFT: SYBDK22

Indkøb & Udbud:
Alt som Ole Eli O. K. Christiansen IVS skal benytte i selskabet bliver KUN indkøbt hvis der har været foretaget udbud som offentliggøres på www.udbud.oeokc.com Inden en virksomhed afgiver et bud på en opgave/levering eller lignende skal man være opmærksom på at Ole Eli O. K. Christiansen IVS generelle betingelser for udbud og leveringer altid er gældende og disse er oplyst på www.udbud.oeokc.com og disse kan kun fraviges hvis andet er skriftligt aftalt.

Bogholderi:
Ved håndtering af fakturaer, rykkerskrivelse, rentenota, kreditnota eller lignende gælder følgende retningslinjer:

Alle rykker, kreditnota eller rentenota skal påføres navn eller initialer på jeres reference hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS samt referencens afdelingsnummer.

Alle fakturaer, rykker, kreditnota eller rentenota skal sendes til Ole Eli O. K. Christiansen IVS centrale bogholderi via. EAN nr. 579 000 233 0704 med en betalingsfrist på mindst løbende måned +30 dage.

rykker, kreditnota eller rentenota fremsendt på en hvilken som helst anden måde end via vores EAN nr. 579 000 233 0704 vil blive afvist. Forsinkelse, som kan henføres til manglende efterlevelse af ovenstående og honoreres ikke med rentebetaling eller lignende.

Ligeledes er følgende gældende:

Ole Eli O. K. Christiansen IVS Kreditorbogholderi kan beslutte at returnere en fakturaer, rykkerskrivelse, rentenota, kreditnota, der er fremsendt uden de fornødne oplysninger om reference og afdeling nr.
Såfremt en rekvirent afgiver en bestilling uden at angive referencenavn eller -initialer og afdelingsnummer, er det leverandørens opgave at sikre, at disse informationer indhentes hos rekvirenten. Referencenavn eller -initialer er som regel bestillerens navn eller initialer. afdelingsnummer.

Et reference nr. Vil f.eks. altid se ud som følgende. 0000/0000/YY/YYY
Et ugyldigt reference nummer vil ligeledes føre til at rykker, kreditnota eller rentenota vil blive afvist.

Alle spørgsmål vedrørende fakturering til Ole Eli O. K. Christiansen IVS bedes rettet til: Kreditorbogholderiet, bogholder@oeokc.com dette kan ikke foregå pr. telefon da centralbogholderiet ikke har adgang til telefon.

Ole Eli O. K. Christiansen IVS’s generelle indkøbsbetingelser bedes respekteret ved enhver bestilling.