Detektivarbejde

I Bopæl, Forældremyndighed og samværssager ses det oftere og oftere at bopælsforældren går under jorden eller flytter til udlandet med barnet for at forhindre den anden forældre i at have kontakt til barnet eller ved på den måde at forhindre en bopæl, forældremyndigheds- og samværssagen at blive behandlet i Statsforvaltningen, Retten osv.

Mange gange får bopælsforældren faktisk hjælp af myndighederne til at overtræde loven da myndighederne nægter at oplyse hvor barnet befinder sig, hvilken dagpleje, børnehave, skole osv. som barnet er tilknyttet eller hvilken adresse som barnet bor på. Trods at myndighederne ikke må dette jf. Forældreansvarsloven.
Derved gør mange myndigheder sig skyldig i overtrædelse af Straffelovens bestemmelser. Men at anmelde dette til politiet får samværsforældren sjældent noget ud af da politiet afviser anmeldelsen trods at politiet er forpligtet til at efterforske strafbare handlinger

Det gør at den forældre der søger om bopæl, forældremyndighed og/eller samvær hele tiden må starte sagen op på ny og lave et dertil større detektivarbejde for at finde ud af hvor barnet befinder sig. Ligesom de udsættes for at deres retssikkerhed sættes ud af spildet.

Hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS kender vi dette problem fra mange af vores sager og derfor benytter vi os af mange andre metoder end myndighederne for at finde frem til barnet. Det kan f.eks. være at skygge/ringe familie, venner og bekendte og/eller at søge på de sociale medier.

Vi har en stor erfaring med at finde frem til det sted hvor barnet opholder sig uanset om det er inde eller udenfor landets grænser. og når vi først har fundet frem til barnet giver vi straks samværsforældren besked mens vi fortsætter skygningen så barnet ikke forsvinder igen.

Vi kan være behjælpelig med sager i Danmark, Tyskland, Canada, USA, Færøerne og Grønland

Ring til os og få et uforpligtende tilbud på din opgave.