Bisidder

En bisidders rolle er mere begrænset end partsrepræsentantens, og bisidderen kan både være en professionel men også en ægtefælle eller god ven.

Bisidderen kan deltage i møder og støtte borgeren i at få sagt tingene og forklare borgen, hvad der bliver sagt. Men modsat partsrepræsentanten har bisidderen ikke ret til at forhandle, drøfte eller træffe beslutninger på borgerens vegne.

Derudover kan bisidderens tilstedeværelse tjene som en god støtte, der gør at borgen kan føle sig tryg i samtalen.

Skal vi være din næste bisidder så tag kontakt til os.

Afvisning af Bisidder

En myndighed må ikke blande sig i borgens valg af bisidder. Det er kun, hvis der er meget tungtvejende grunde, at du som myndighedsperson må afvise en bisidder. Det kan være i tilfælde, hvor bisidderen

  • ikke er i stand til at varetage borgerens interesser.
  • direkte tilsidesætter borgerens ønsker og interesser.
  • optræder truende eller voldeligt over for kommunens ansatte.