Bagvaskelse og Injurier

Vi har erfaring i sager om Bagvaskelse & Injurier hvor den ene part f.eks. beskylder den anden part for et eller andet i f.eks. en forældremyndighed og/eller samværssag.

Det kan f.eks. også være sager hvor kommunen beskylder forældrene for noget der ikke passer i f.eks. en tvangsanbringelsessag. Vi kender loven på området og kan derfor være behjælpelig med at anlægge sag mod personen/myndigheden.

I sådanne sager anvender vi Straffelovens § 268.

§ 268. Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år.