Skilsmisser og Bodeling

En skilsmisse kan være en hård omgang at komme igennem. Ikke kun mens det står på, men også efter selve skilsmissen er overstået. Begge parter har ofte følelser i klemme – man er vred, ked af det, føler sig afmægtig og mange føler skyldfølelse over for de fælles børn.

Så hvordan kommer man egentligt bedst igennem en skilsmisse?

Ifølge eksperter kan det tage mellem et halvt til et helt år at komme igennem en skilsmisse, som på visse punkter kan sammenlignes med en sorgproces efter et dødsfald.

Hvordan man kommer videre efter en skilsmisse afhænger af flere ting, blandt andet om man er den, der har taget beslutningen om skilsmisse, eller om det kommer som et chok, at ens ægtefælle vil skilles.

Mange oplever skilsmissen med, at man i starten typisk reagerer med vrede, som dækker over, at man er ked af det. Vreden går efterfølgende over i sorg. Man er ked af det, føler afmagt og utilstrækkelighed. Man kan på det tidspunkt ikke forholde sig konstruktivt, men er derimod begyndt at handle selvdestruktivt.

For at komme videre efter en skilsmisse, bør man ser på sin egen del af ansvaret for at ægteskabet ikke fungerede. På et tidspunkt vil du forhåbentlig begynde at se fremad, og så kan du reflektere over det kuldsejlede parforhold. Vær dog indstillet på, at det kan tage lang tid at nå dertil.

Den måske vigtigste del ved skilsmisser, hvor der er børn indblandet er at skåne dem. Sørg derfor ikke at snakke negativt om børnenes far eller mor, da barnet derved vil kunne føle at barnet f.eks. også er en idiot. Børn er et produkt af deres forældre, derfor skal børnene holdes mest muligt ude af skilsmissen, da det derved også bliver lettere for dem at bearbejde skilsmissen