§ 54. Støtteperson

§ 54 støtteperson – få hjælp til at finde en støtteperson
Du har ret til en § 54 støtteperson, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet, både ved frivillig anbringelse og tvangsfjernelse. En støtteperson er en neutral fagperson, der hjælper med de opgaver og spørgsmål, der opstår i forbindelse med en tvangsfjernelse. Det foregår gennem samtaler i dit hjem, alt efter dit behov. Støttepersonen arbejder uafhængigt og er neutral i forhold til kommunen, anbringelsesstedet og barnet. Støtten er til dig som forælder.

Hvis du har forældremyndigheden over barnet, er det din opholdskommune, der skal bevilge og betale for støttepersonen, som altså er gratis for dig.

Jeg kan sætte dig i kontakt med kompetente § 54 støttepersoner Du vælger selv, om du ønsker en støtteperson, og hvem det skal være. Det skal være en fagperson med indsigt i feltet omkring tvangsfjernelse. Det kan for eksempel være en pædagog eller socialrådgiver, der har arbejdet med disse problemstillinger. Ofte har kommunen en liste med forslag. Det er gratis at få tilknyttet en støtteperson.

Som advokat med speciale i sager om tvangsfjernelse af børn, kommer jeg i kontakt med mange støttepersoner landet over. Derfor har jeg lavet et samarbejde med kompetente støttepersoner, som jeg kan henvise til. Kontakt mig, hvis du vil høre mere om muligheden for at blive henvist til en dygtig § 54 støtteperson.

Hvad kan du bruge en § 54 støtteperson til?
En støtteperson kan hjælpe dig som forælder, både praktisk og følelsesmæssigt.
Støtten kan være hjælp til at skrive breve, forberede spørgsmål, deltage i møder eller hjælp til at forstå de breve, du modtager. Det kan også være hjælp til at rette op på samarbejdet med kommunen, hvis det er gået skævt.

Samtaler med støttepersonen kan bruges til at få talt om sorgen ved tvangsfjernelsen eller anbringelsen. Det kan måske hjælpe dig til at acceptere anbringelsen bedre og hjælpe dig i rollen som mor eller far. Det kan styrke kontakten mellem dig og dit barn og give plads til glæden ved at være forælder – selv om det er på den anden måde, end da barnet boede hjemme.

Samtalerne kan dreje sig om
Hvordan er dit forhold til det anbragte barn?
Hvordan påvirker anbringelsen de øvrige børn i familien?
Hvordan får I det til at fungere godt, når barnet er på besøg?
Hvordan belaster det parforholdet at have et barn anbragt?
Hvilke rettigheder har du som forælder, hvis du ikke er enig i kommunens beslutninger?
Hvordan får du et velfungerende samarbejde med det sted, dit barn er anbragt?
Hvordan kan du forbedre nogle af de ting i familien, som førte til tvangsfjernelsen?
Hvordan får du hverdagen til at fungere, hvis barnet kommer hjem igen?

Hvilke rettigheder har du, når det handler om en § 54 støtteperson?
Allerede når kommunen foreslår en anbringelse første gang, har du ret til en støtteperson. Og det har du ret til under hele anbringelsesperioden. Kommer dit barn hjem igen, kan støttepersonen fortsætte i en kort periode efter hjemgivelsen. Det er kommunen, der fastsætter, hvor mange timer du har ret til.

At have en støtteperson går ikke ud over nogle af dine andre rettigheder, og det er gratis for dig. Det får ikke indflydelse på din ret til advokat eller retten til at have en bisidder. Kommunen kan altså ikke afvise, at din bisidder deltager i møder med henvisning til støttepersonordningen.

Udover at vi har et samarbejde med § 54 Støttepersoner så tilbyder Ole Eli O. K. Christiansen IVS også selv denne ordning så du derved har en Juridisk Konsulent som støtteperson under anbringelsessagen