Retssager

Hos Ole Eli O. K. Christiansen IVS hjælper vi gerne med at lave stævning, påkrav, svarskrifter m.v. til retten uanset om det er Civilretten, Fogedretten eller i Skifteretten.
Men når sagen skal behandles i et alm. retsmøde skal du have en advokat på sagen da vi ikke kører retssagen.

Kan Du ikke selv finde en advokat har vi nogen advokater som vi henvise til grundet et samarbejde.