Klagesager

Vi har erfaringer i alle former for klagesager.

Så ønsker du at klage over en Sagsbehandler, Læge, Psykolog, Psykiater, Tandlæge, Politibetjent, Dommer, Politiker, Fængselsbetjente og eller andre offentlige/statslige ansatte så kan vi være dig behjælpelig med at formulere din klage og sende den til rette klageinstans.

Skulle det så ske at du ikke skulle få medhold i din klage kan vi naturligvis også være dig behjælpelig med at gå videre med din sag.